Activism

Aktivizam je jedna, pomalo izvikana, reč koja se (pre)često shvata olako. Postala je poza, postala je paravan za neiskrenost i privatne interese, počela je da se pretvara u običnu reč.


Ne. Nije to samo reč:

Read more: Activism