BeFem festival feminističke kulture i akcije

U okviru prošlogodišnjeg BeFem festivala feminističke kulture i akcije, članice UG „Egal“, Vesna Zorić i Rajka Popović su, zajedno sa predstavnicima/ama švedske organizacije RFSL Ungom, Hanom Hanes Hard (Hanna Hannes Hård) i Karlom Okerludom (Carl Åkerlund) govorile su na tribini Osnaživanje trans* omladine: trans* inkluzivno seksualno obrazovanje, vršnjačka podrška imejlom i za uobičajene probleme u bliskim odnosima.

 

Tokom diskusije razgovaralo se, uporedo, o formalno-pravnom okviru za zaštitu prava trans* osoba u Srbiji i Švedskoj, načinima borbe za prava, brige, pomoći i potrške za pripadnike/ce trans* zajednice.