#LGBTIKaravan krenuo iz Niša

U punoj sali Niškog kulturnog centra održana je prva tribina u okviru „LGBTI Karavana“ pod nazivom „Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni“.

Govorili su: Helena Vuković, koordinatorka za rad sa zajednicom UG „Egal“, Boris Milićević, gej političar, Anđela Čeh, PR projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“ koji sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Đurica Stankov, izvršni direktor Centra za mlade osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om „As“.

“Iznenađena sam ovolikim odzivom. To pokazuje da postoji velika zainteresovanost ne samo LGBTI zajednice nego i cele javmosti za pitanja kojim se bavimo u ovoj kampanji. Pitanja koja je publika postavljala pokazuju visok nivo zelje za saznanjem, kao i da smo na pravom putu”, rekla je nakon tribine predsednica UG Egal, Vesna Zorić.

Boris Milićević je naglasio da je neposredni kontakt LGBTI aktivističke zajednice sa najširom javnošću od suštinskog značaja za razbinjanje svih predrasuda prema gej zajednici. “Mi kao zajednica moramo mnogo više da se angažujemo u društvenom životu, a pre svega u političkoj zajednici kako bismo pokazali da nema razloga za strah i mržnju koja se gaji prema LGBTI zajednici, kao i kako bismo rešili svoje probleme. To ne važi samo za lGBTI zajednicu, već za svaku vulnerabilnu grupu”, zaključio je Milićević.

Helena Vuković, smatra da su glavni problemi sa kojima se susreće LGBTI zajednica nasilje i diskriminacija. “Iako je prošlo više od godinu i po dana od kada sam bila diskriminisana od strane tadašnjeg ministra odbrane, naš sudski sistem nije doneo konačni sud o tom slućaju, što pokazuje u kolikom problemu su sve žrtve diskriminacije”, rekla jeHelena i dodala je da su trans* osobe mnogo više izložene riziku od nasilja nego ostali pripadnici i pripadnice LGBTI zajednice, a da se o tome vrlo malo govori.

Đurica Stankov, izvršni direktor Centra za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om “AS”, je upozorio da se ponovo promoviše stereotip da je HIV/AIDS “gej bolest”. “Godinama je čitav pokret protiv HIV/AIDS-a radio na tome da se razbije taj mit i da smo svi ugroženi od seksualno prenosivih infekcija bez obzira na lično svojstvo. Mi u “Asu” to najbolje znamo pošto radimo sa mladima svih društvenih grupa. Mladi posebno mogu da budu žrtve ovakve propagande jer ona za posledicu može da ima da mlade heteriseksualne osobe ode još neodgovorniji seksualni život”, rekao je Stankov.

Predstavnica Kancelarije za ljudska i manjinska prava je predstavila prvi LGBTI projekat Vlade Srbije i Kancelarije, kojim se promovišu prava i utiče na smanjnje stigme i diskriminacije prema LGBTI osobama. Kancelarija je dodeljivala finansijska sredstva LGBTI organizacijama što pokazuje ozbiljnost i posvećenost Vlade u rešavanju LGBTI pitanja. Srbiju čeka i donošenje zakonskih rešenja za lična dokumenta za trans* osobe, kao i rešavanje statusa istopolnih partnerstava u predstojećem periodu Evropskih integracija, kao deo mera i aktivnosti Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije.