#LGBTIKaravan Zrenjanin

„LGBTI Karavan“ je posetio Zrenjanin 7. juna. Tribina „Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni“ održana je u sali Kulturnog centra Zrenjanina.

Kao važne teme ove tribine nametnule su se politička participacija LGBTI osoba, kao i razlozi za njeno izostajanje.

Učesnici i učesnice su se osvrnuli na čuvenu repliku Harvi Milka kojim su počinjali njegovi govori – Došao sam da vas regrutujem.

Razgovarali smo o postojećem utisku o pasivnosti i nedovoljnoj zainteresovanosti LGBTI osoba da se aktivno uključe u politički život, javno komunicirajući interese LGBTI zajednice.  Fokus je bio na važnosti takvog čina i nastupanja, oko čega su svi bili saglasni; takav način delovanja bi podigao vidljivost same zajednice i problema sa kojima se njihovi pripadnici i pripadnice suočavaju, kao i umnogome doprineo njihovom prevazilaženju.

To pitanje je potegnulo i problem autovanja i nepostojanja adekvatne podške samom procesu, bilo da osoba želi da bude politički angažovana ili ne. Autovanje (to come out of the closet) porodici, prijateljima i prijateljicama, okruženju, itd. predstavlja važan trenutak u životu svake LGBTI osobe koji može sa sobom da nosi razne posledice; to je proces za koji je neophodan kompleksan sistem podške, a kada on izostane često dolazi do otuđenja, izloacije i prećutnog prihvatanja stigme što ima ogroman učinak na kvalitet života svake osobe, posebno ako se radi o mladima. 

Bilo je, takođe, reči i o prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija, odnosno o nedostatku usluga dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja u dovoljnom obimu, nakon povlačenja Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije kao glavnog donatora u ovoj oblasti, kao i o izazovaima sa kojima se svakodnevno susreću osobe koje žive sa HIV-om. Tokom razgovora je zaključeno da pružanje informacija, testiranje, prevencija, savetovanje i lobiranje za primenu savremenih metoda lečenja moraju biti kontinuirani i sistemski rešeni.

Policija koja je obezbeđivala skup nas je prepoznala iz medija i zahvaljujući VICE filmovima „Izvan četiri zida“. Veoma razgovorljivi i spremni da odgovore na naša pitanja i prodiskutuju o položaju LGBTI osoba u njihovom gradu, potvrdili su reči svojih kolega i koleginica iz Vrbasa i Apatina – u Zrenjaninu nije bilo ni jednog zabeleženog napada koji je izazvan homo/transfobijom. Ipak, pratili su nas tokom čitavog boravka u gradu, sve do samog izlaska.