Srbija da usvoji regulativu za sprovođenje rezolucije SE o položaju trans* osoba

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) usvojila je 22. aprila 2015. godine, sa ubedljivom većinom glasova, sveobuhvatnu rezoluciju koja se tiče položaja i prava trans* osoba. Ovim istorijskim činom, PSSE je pozvala države članice da poštuju, štite i garantuju trans* osobama pravo da neće biti diskriminisane na osnovu svog rodnog identiteta, kao i da će im biti dostupna brza i transparentna pravna procedura prilikom promene rodnog ideniteta. Takođe, na države članice je apelovano da preduzmu proaktivne mere za poboljšanje uslova življenja trans* osoba, kao i da podignu svest o njihovom postojanju i pravima.

 

Udruženje građana „Egal“ toplo pozdravlja ovu Rezoluciju, kao jedan od najvažnijih dokumenata donetih na evropskom nivou na polju ljudskih prava, čija primena garantuje prepoznavanje i priznavanje jednakih prava trans* osobama. „Egal“, koji je prepoznat od stane trans* zajednice u Srbiji kao organizacija koja godinama pruža pomoć i podršku pripadnicima/ama ove zajednice i glasno istupa u borbi za njihova prava, poziva državu i nadležne institucije da prepoznaju značaj ove Rezolucije i da usvoje paket preporučenih regulativa i mera i na taj način pokažu posvećenost dostizanju demokratskih principa građanskog društva.

Rezolucija PSSE obavezuje države članice da:

  • Usvoje eksplicitne trans*-inkluzivne mere i regulative protiv diskriminacije i zločina iz mržnje
  • Omoguće dostupnost brze i transparentne pravne procedure prepoznavanja i priznavanja rodnog identiteta, a u skladu sa samoopredeljenjem, bez ograničenja u odnosu na bilo koju ličnu karakteristiku, kao što je starosna dob
  • Omoguće da sistem zdravstvene zaštite prepoznaje specifičnost potreba trans* osoba, kao i da sa nacionalne klasifikacije bolesti ukinu dijagnoze koje ih mogu označiti mentalno obolelim
  • Ukinu zahtev za sterilizaciju i druge medicinske i pravne propise kao što su ustanovljavanje psihijatrijske dijagnoze ili zahteva za razvod pri pravnom priznavanju i prepoznavanju rodnog ideniteta
  • Razmotre uključivanje opcije “trećeg roda” u ličnim dokumentima, za one koji to zahtevaju
  • Da budu proaktivni u smislu dostupnosti informacija, podizanja svesti javnosti, kao i pri organizovanju treninga i edukacija posebno za profesionalce/ke i službenike/ce koji su u direktnom kontaktu sa trans* osobama.