KBC Beograd

Egal blisko sarađuje i informiše trans* osobe o radu Kabineta za transrodna stanja Klinike za psihijatriju KCS u Beogradu, u kom zdravstveni stručnjaci pružaju psihijatrijsko-psihološke usluge osobama koje žele da svoj trenutni biološki pol prilagode svom rodnom identitetu.

 

Usluge ovog Kabineta, između ostalih, uključuju:

  • Dijagnostičke procedure (procene podobnosti za prilagođavanje, analiza okruženja)
  • Kontinuirani psihijatrijski tretman i procenu psihološkog stanja - eventualne komplikacije i psihološke destabilizacije pre, tokom i nakon medicinskih intervencija (hormonska priprema i hirurške intervencije)
  • Individualna, grupna i porodična svetovanja i psihoterapiju - sa posebnim naglaskom u preoperativnom i operativnom periodu
  • Dugoročnu stručnu pomoć i podršku osobama koje su prošle tranziciju, radi što uspešnije adaptacije i funkcionisanja na širem socijalnom planu - individualni i grupni tretman

Detaljnije na: http://www.kcs.ac.rs/index.php/klinike/2013-02-22-08-26-02/1281-kabinet-za-transrodna-stanja