Poverenica: Trans* major Helena diskriminisana

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić donela je mišljenje da su Generalštab Vojske Srbije (GŠ VS) i Ministarstvo odbrane Srbije (MOS) diskriminisali trans* majora Vojske Srbije Helenu (M.V.) u procesu penzionisanja.

"Poverenica stoji na stanovištu da je delom dopisa Uprave za ljudske resurse GŠ VS od 8. oktobra 2014. godine, kao i delom naredbe ministra odbrane br. 1-422 od 22. oktobra 2014. godine, u kojima je iznet eksplicitan stav da Helena (M.V.) zbog svoje transeksualnosti može uzrokovati štetne posledice po ugled Vojske Srbije, prekršena odredba iz čl. 12 Zakona o zabrani diskriminacije kojom je propisana zabrana uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje", kaže se u mišljenju Poverenice donetom 3. aprila 2015. godine.

 

"Samo iznošenje stava da Helena (M.V), zbog izražavanja svog rodnog identiteta koji odstupa od njegovog biološkog (anatomskog) pola može uzrokovati štetne posledice po ugled Vojske Srbije predstavlja uvredu i vređa dostojanstvo Helene (M.V). Iznošenje ovakvog ponižavajućeg i uvredljivog stava doprinosi održavanju široko rasprostranjene transfobije, negativnih stereotipa i predrasuda, kao i stigmatizacije i netolerancije prema trans* osobama", kaže se u rešenju Poverenice.

U cilju pružanja odgovarajućeg moralnog zadovoljenja i sprečavanja dalje diskriminacije trans* vojnih lica, Poverenica je preporučila GŠ VS i MOS da upute pisano izvinjenje Heleni (M.V), kao i da preduzmu mere za smanjenje transfobije, povećanje tolerancije i sprečavanje diskriminacije prema trans* vojnim licima, kao i da obaveste Poverenicu o preduzetim radnjama.

Udruženje "Egal" pozdravlja ovakvo rešenje Poverence, posebno uzimajući u obzir njegovu sveobuhvatnost. U rešenju se Poverenica poziva ne samo na Ustav Republike Srbije i Zakon o zabrani diskriminacije, već i na niz međunarodnih dokumenata i internih propisa i pravilnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane kojima se jasno zabranjuje diskriminacija. Takođe, ovo rešenje ne samo da omogućava moralno zadovoljenje Helene (M.V), već i nalaže nadležnim institucijama da spreče dalju diskriminaciju trans* vojnih lica i smanje transfobiju i povećaju toleranciju prema njima.

Značajno je i da je Poverenica u rešenju detaljno ukazala na loš društveni položaj trans* osoba, kao i lezbejki, gej muškaraca i biseksualnih osoba.

Udruženje "Egal" se nada da ovakvo rešenje predstavlja upozorenje, ne samo VS i MOS, već i drugim državnim organima, da ne diskriminišu građanke i građane Srbije po bilo kom ličnom svojstvu. Takođe, primer pravične borbe trans* majora Helene (M.V) treba da bude inspiracija za sve nas da se borimo za naša prava i protiv diskriminacije.